Före – förberedelser

Förberedelsearbetet till en upphandling är den viktigaste fasen i en upphandlingsprocess.

I denna fas inventeras bland annat behov, krav, marknadsförutsättningar och målet med upphandlingen. När det gäller utbildningsinsatser är målet synnerligen viktigt. Vad eftersträvar den upphandlande myndigheten med inköpet av en speciell utbildningsinsats? Målet får inte vara att bara få ett avtal på plats utan hela upphandlingen ska syfta till att lösa ett konkret behov.

Ett undermåligt beslutsunderlag och dåligt förankrat förarbete resulterar i oklara kravställningar och målbilder. Effekten av detta blir sämre fungerande avtal, leverans och partnerskap. Varken köpare, säljare eller brukare av tjänsten blir nöjda.

Att vara en initierad, påläst och intresserad köpare har som alltid sina fördelar. Köparen gör ordentliga inventeringar av hur nuvarande avtal fungerar, behoven upphandlingen ska täcka, mekanismerna på den aktuella marknaden och kan förankra behovs- och målbilden tydligt internt.