Branschmedlemskap

Som branschmedlem ger du stöd till branschen. Du kan delta i nätverk med branschkollegor inom företags­utbildning, arbetsmarknadstjänster och vuxen­utbildning. Ditt företag kan också bli auktoriserat utbildnings- eller matchnings­företag.

Men vilket företag som helst kan inte bli medlem hos oss. Våra medlemsföretag måste uppfylla högt ställda krav på etiskt uppförande och ordnad ekonomi. Det får till exempel inte finnas några ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden. Företaget måste också följa våra allmänna leveransvillkor. Inte minst kräver vi att medlems­företagen följer våra etiska regler.

Här kan du läsa mer om villkoren för medlemskap i Almega Utbildningsföretagen.