Hoppa till innehåll

Arbetsgivar- och branschmedlemskap

Som fullvärdig medlem får du tillgång till arbetsgivarservice, hjälp vid förhandlingar och stöd av Sveriges främsta jurister. Ditt företag blir anslutet till vårt kollektivavtal. Du kan delta i nätverk med branschkollegor inom företags­utbildning, arbetsmarknadstjänster och vuxen­utbildning. Ditt företag kan också bli auktoriserat utbildnings- eller matchnings­företag.

Men vilket företag som helst kan inte bli medlem hos oss. Våra medlemsföretag måste uppfylla högt ställda krav på etiskt uppförande och ordnad ekonomi. Det får till exempel inte finnas några ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden. Företaget måste också följa våra allmänna leveransvillkor. Inte minst kräver vi att medlems­företagen följer våra etiska regler.