Hoppa till innehåll

Villkor för medlemskap i Utbildnings­företagen

Villkor

Uppdaterat 2018-03-06.

För att bli medlem i Utbildningsföretagen måste företaget uppfylla följande villkor:

 1. Utövar verksamhet inom utbildningsbranschen med utbildning av vuxna för
  arbetslivet sedan minst 12 månader.
 2. Följer Stadgar för Almega Utbildningsföretagen (a).
 3. Bedriver aktuell verksamhet i juridisk person.
 4. Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse (1) och i övrigt styrker ordnad ekonomi.
 5. Uppvisar rating enligt minst nivå 40 i Creditsafe.
 6. Inte har några aktuella ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
 7. Har lämnat in en självdeklaration gällande Kriterier för kvalitetsauktorisation
  (c).
 8. Uppvisar giltig ansvarsförsäkring.
 9. Tillämpar minst Utbildningsföretagens allmänna leveransvillkor (Standardavtal) (d).
 10. Följer Utbildningsföretagens etiska regler (e).
 11. Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring samt följer Utbildningsföretagens etiska regler (e).
 12. Synliggör att det är ett medlemsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering.
 13. Årligen redovisar Effekten av utbildningarnas genomförande (f).
 14. Genomgår Utbildningsföretagens återkommande granskning (g) och underställer sig Tillsyn (h) av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd (b).

Om ovanstående villkor uppfylls vid ansökan kommer Utbildningsföretagens kansli att besluta om medlemskap. Handläggningstiden är 1-2 veckor om ansökan är komplett. Inträde görs alltid per den första i månaden, antingen innevarande eller nästa.

Parallellt handläggs den inkomna självdeklarationen avseende Kriterier för kvalitetsauktorisation (c). Detta är en längre process som kräver analys av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd (b) samt beslut i Utbildningsföretagens styrelse (2).

Företag som har haft verksamhet inom utbildningsområdet i mindre än ett år kan inte erhålla auktorisation, men kan upptas som kandidatföretag (i) när de ansöker om medlemskap i Utbildningsföretagen. Så fort företaget har bedrivit utbildningsverksamhet enligt punkt 1 ovan i minst 12 månader ska det ansöka om auktorisation vid tidpunkt som meddelas av Utbildningsföretagens kansli.

Fotnoter

1) Vänligen notera att sökande som inte valt in revisor vid första auktorisationstillfället behöver inkomma med en bokslutsrapport (enl. Reko) framtagen av en auktoriserad redovisningskonsult. Vidare måste man ändra i bolagsordningen så att det framgår att revisor anlitats (gäller även små aktiebolag).

2) På grund av sammanslagningen mellan Utbildningsföretagen och Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) är handläggningstiden för kvalitetsauktorisationer under 2018 betydligt längre än normalt. Kontakta Utbildningsföretagens kansli för mer information.