Utbildnings­företagens begrepp och definitioner i auktorisationsarbetet

Nu finns en ordlista över begrepp och definitioner som används i Utbildningsföretagens arbete med kvalitetsauktorisation av våra medlemmar.

Notera att ordlistan ska läsas i denna kontext och att enskilda begrepp och definitioner mycket väl kan ha andra betydelser i andra sammanhang.

Detta är version 1.0 av ordlistan. Förslag på ändringar och kompletteringar emottages gärna.

Klicka här för att läsa mer om vår kvalitetsauktorisation.