Hoppa till innehåll
Auktorisationen skapar en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch.

Vi arbetar för bättre upphandlingar

Vi vill öka samhällets förtroende för utbildningsbranschen. Det är därför vi har skapat en kvalitetsauktorisation och ställer höga etiska krav på våra medlemmar.

Kalla fakta (31/1) rapporterar om felaktiga betyg och brister inom upphandlad vuxenutbildning. Vi inom utbildningsbranschen ser mycket allvarligt på situationen. Den aktuella leverantören är varken medlem eller auktoriserad av oss. Som utomstående är det svårt att uttala sig om vad som har hänt i det enskilda fallet, men leverantören medger att det har förekommit brister. Dessa ska ha rättats till tillsammans med den kommunala huvudmannen.

Vi välkomnar en djupare granskning där alla fakta läggs på bordet. Det finns ett delat ansvar för situationen. Dels är det oacceptabelt att leverantörer inte levererar utbildning med kvalitet. Dels måste kommunen säkerställa att säkerställa att man upphandlar leverantörer som håller kvalitet.

För att undvika kvalitetsbrister och reaktiva åtgärder kan man som utbildningsföretag jobba proaktivt med sitt kvalitetsarbete.

När kvalitetsbrister uppdagades inom vuxenutbildningen för några år sedan gick därför branschen samman och skapade en auktorisation för utbildningsföretag. Auktorisationen är en branschstandard för kvalitet och etik som genomförs av en kvalitetsexpert. Underlagen bedöms av en nämnd ledd av en fristående ordförande

För att bli auktoriserad ställs höga krav på kvalitetssystem, systematiskt kvalitetsarbete, medarbetarnas kompetens och bolagets leverans. Dessutom kräver vi att de auktoriserade företagen agerar etiskt. Genom detta initiativ tror vi att vi kan förhindra att denna typ av situationer uppstår.

Vi har därför två uppmaningar, en till utbildningsanordnarna som levererar vuxenutbildning och en till alla kommuner som upphandlar utbildning:

Leverantörer – låt er verksamhet genomgå utbildningsbranschens granskning av er kvalitet och etik. Det är en investering som ni kommer att ha nytta av, nu och i framtiden.

Upphandlande kommuner – anlita auktoriserade utbildningsföretag, exempelvis genom att använda auktorisationen som ett mervärde i upphandlingarna. Utbildningsföretagen har också tagit fram en upphandlingsguide för vägledning före, under och efter en upphandling.

Utbildningsföretagen arbetar för att förbättra bilden av branschen genom att värna om god affärssed och kvalitet i vuxenutbildningen. Vi ser det som ett gemensamt ansvar för alla fristående utbildningsanordnare. Om en leverantör brister dras alla med i fallet, även de som sköter sina åtaganden.