Hoppa till innehåll

Petter Hallman, Hermods

”Vi på Hermods vill ge varje individ som söker sig till oss en möjlighet att ta nästa steg till utbildning, jobb och sin nya framtid. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att vi som aktör, vårt kvalitetsarbete, är långsiktigt och uppfyller högt ställda krav”. Det säger Petter Hallman, utbildningsdirektör på det auktoriserade utbildningsföretaget Hermods.

Vad har du för bakgrund?
– Som uppvuxen i en lärar- och akademikerfamilj har jag alltid haft ett intresse för utbildning. Efter examen från KTH följde nio år som konsult på McKinsey innan jag för drygt fem år sedan började på AcadeMedia. Inom AcadeMedia-koncernen har jag framförallt arbetat med skolutveckling, bland annat som operativ chef för AcadeMedias gymnasier, och digitaliseringen av skolan, bland annat i min tidigare roll som CIO för AcadeMedia-koncernen. Sedan november 2018 jobbar jag som utbildningsdirektör på Hermods som är en del av AcadeMedias vuxenutbildning.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Jag lämnade konsultlivet för att mer direkt bidra i utvecklingen av en bättre skola och utbildning i Sverige. Jag får energi varje gång jag träffar våra kunder som vi hjälper med deras utbildningsbehov och våra duktiga medarbetare som gör det möjligt, men kanske allra mest energi ger ändå mötet med våra elever och studerande. Att träffa en studerande som låter oss hjälpa till på vägen att förverkliga sina förhoppningar och drömmar, att möta en som gått klart sin utbildning och nu är på väg mot sin framtid. Det finns inget viktigare uppdrag.

Vad gör ni på Hermods?
– På Hermods har vi ett viktigt uppdrag. Vi vill ge varje individ som söker sig till oss en möjlighet att ta nästa steg till utbildning, jobb och sin nya framtid. Vi erbjuder därför individ- och situationsanpassade utbildningar och tjänster på uppdrag av kommun, Arbetsförmedling och Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vi vill ge alla en chans till en bra framtid genom arbetsfrämjande insatser och utbildning som håller hög kvalitet, ger goda resultat och är nytänkande. Vi har funnits sedan 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och den största aktören inom vuxenutbildningen (Komvux) idag.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att vi som aktör, vårt kvalitetsarbete, är långsiktigt och uppfyller högt ställda krav. Det visar att våra utbildningar håller god kvalitet och det är viktigt att våra kunder och studerande kan känna trygghet i det. Vi vill alltid bli bättre och som en stor aktör kommer det alltid finnas områden som vi behöver och vill förbättra. Vi har stort fokus på att leverera kvalitet i allt vi gör och jobbar kontinuerligt med hållbarhet, kvalitet och miljö.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Vi har världens viktigaste uppdrag – det är en förmån men också ett stort ansvar. Vi seriösa aktörer behöver göra vad vi kan och arbeta tillsammans som bransch ihop med kunderna för att hitta sätt att utveckla branschen långsiktigt. En utmaning som vi ser är att inträdesbarriärerna ofta är låga och att det vid upphandlingar tyvärr läggs anbud med anmärkningsvärt låga priser samtidigt som man lovar saker som troligen inte kommer kunna hållas. Här måste vi ta vårt ansvar som aktörer och arbeta gemensamt för Sveriges framtida utbildningsbransch.

– Vi ser också ett stort behov av att kunna byta yrkesinriktning mitt i livet och det är en viktig del inom vuxenutbildningen, och något som vi måste erbjuda varje enskild individ. Vi måste anpassa våra utbildningar och arbetsfrämjande insatser efter individens och arbetsmarknadens behov. Det ska vara enkelt att ta del av framtidens utbildning, det ska vara attraktivt, hålla god kvalitet och finnas ett fokus på det digitala samhälle som vi nu lever i. På Hermods ska vi uppfylla dessa krav, utveckla framtidens utbildning och Sveriges utveckling genom vår expertis. Med 120 års erfarenhet vet vi vad som funkar – det vill vi använda oss av för att stötta människor att nå sina drömmar i minst 120 år till.