Maria Hägglund

Ledamot i styrelsen för Utbildningsföretagen
Grönlunds yrkesutbildningar

Maria Hägglund är VD för Grönlunds yrkesutbildningar och ledamot i styrelsen för Utbildningsföretagen.

Epost: maria.hagglund@gronlunds.se
Ort: