Hoppa till innehåll

Mall och exempel för uppföljande kvalitetsrevision

Sedan hösten 2019 genomför vi uppföljande revisioner av våra kvalitetsauktoriserade medlemmar. Revisionsprogrammet bestäms utifrån ett riskbaserat förhållningssätt där olika faktorer som bedöms kunna påverka kvaliteten utgör grund för vilka typer av verksamheter som revideras.

Efter dialog med kvalitetschef eller VD på medlems­företaget görs en revisionsplan. Utifrån denna plan genomförs sedan den uppföljande revisionen. Eventuella avvikelser och andra observationer meddelas på plats i slutet av revisionen. Efter ca en vecka erhåller medlems­företaget revisions­rapporten med en samm­anställning av avvikelser och observationer.

Från det att medlems­företaget erhållit revisions­rapporten har man 60 kalenderdagar på sig att korrigera avvikelserna.

Här finns en mall för revisionsplanen samt ett fiktivt exempel på hur en revisions­rapport kan se ut. Har du funderingar om kommande revision är du naturligtvis också välkommen att höra av dig.