Arbetsrätt

Rättigheter och skyldigheter på jobbet

Vilka rättigheter respektive skyldigheter har arbetstagare och arbetsgivare gentemot varandra på jobbet? Många medarbetare känner till sina rättigheter men inte sina skyldigheter och dessa inte bara gäller vid anställningens början och slut – utan också under pågående anställning.

Kursbeskrivning

Detta får du i kursen
Vi går igenom svåra frågor som: hur du hanterar samarbetssvårigheter eller dåliga arbetsprestationer, vem och vad avgör hur arbetet ska ledas, fördelas och utföras och vad anställningskontraktet egentligen innebär. Svåra frågor som lättare kan hanteras ifall man som arbetsgivarföreträdare besitter kunskapen om hur.
 
Du får god kunskap kring hur du som chef ska hantera frågor kopplade till ovan och vi ger dig en god insyn i regelverket samt tips och råd kring vanliga scenarion du kan möta i arbetsvardagen.

Kursledare
Anders Bergqvist Arbetsrättjurist
Joakim Josefsson Arbetsrättjurist
Maria Wilson, Arbetsrättsjurist

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till chefer, arbetsledare och övriga befattningar som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll.

Praktiska kursdetaljer – Kurstillfället hålls på plats i Almegas lokaler.
Kurstid 9-12.00 
Vi bjuder på frukost från 8.45. Vänligen meddela oss om du har allergier (Glutenintolerant, laktos eller vegetariskt alternativ finns att tillgå)

Adress
Almega AB
Sturegatan 11
Stockholm

Pris
1495 kr ex moms för medlemmar / 2900kr ex moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.