Hoppa till innehåll

Ny podd: Kvalitet eller pris i upphandling?

Står pris mot kvalitet i upphandlingar av utbildning? Är det möjligt att basera en upphandling på kvalitetskrav utan att den blir överprövad? Det diskuterar Johan Winsborn tillsammans med Andreas Lökholm (Göteborgs stad), Petter Carolusson (Arbetsförmedlingen), Anne Lindgren (Irisgruppen) och Claudiu Deak (AcadeMedia) i Almega Utbildningsföretagens nya podd.

Prisupphandlingar och segdragna överprövningsprocesser har präglat upphandlingarna av utbildning under många år. Men bland inköparna har det skett en attitydförändring.
– För 15 år sedan var det nästan en liten tävling bland upphandlarna om hur lågt pris man hade fått på sin tjänst och hur många kronor man hade per poäng. Jag är glad att vi har kommit ur den diskussionen, säger Andreas Lökholm, direktör för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs stad.

Låga priser går ut över kvaliteten menar leverantörerna. De ger inga incitament för innovation och att utveckla effektiva tjänster.
– Vid upphandlingar där priset blir väldigt lågt påverkas möjligheten att bedriva utvecklingsarbete. Priset ger inte utrymme för det. På sikt riskerar det att försämra kvaliteten – för kunder, deltagare och samhälle, säger Anne Lindgren, affärsutvecklingschef Irisgruppen.

I de flesta fall är upphandlingen baserad på en kombination av pris och kvalitet, men kvalitetskraven är mer diffusa och svåra för inköparen att utvärdera. Det finns också aktörer som väljer att konkurrera med låga priser.
– Vi försöker komma runt problematiken, men enligt juridiken får man lägga låga anbud, om man har sunda förklaringar till det. Det är svårt för oss att komma runt det, säger Petter Carolusson, chef för affärsområde arbetsmarknadstjänster på Arbetsförmedlingen.

– Vi gillar konkurrensen, men det blir överprövningar som drar ut på tiden. Arbetsförmedlingen ser över möjligheten att dynamiska inköpssystem (DIS) och att stycka upp upphandlingarna för att minska insatserna för enskilda aktörer, fortsätter Petter Carolusson.

Från utbildningsanordnarna efterfrågas en ny syn på upphandling av utbildning. Det går inte att jämföra en upphandling av en produkt och en tjänst.– Vi måste gå ifrån det här med leverantör och upphandlare och tillsammans skapa ett partnerskap. Verkligheten förändras och utbildningstjänsterna är komplexa och rörliga. Därför krävs en god kommunikation under hela avtalstiden, exempelvis innovationssamtal för att utveckla tjänsten, säger Claudiu Deak, chef för affärsutveckling och anbud på AcadeMedia.

– I Göteborg har vi funderat över hur utvecklingsprojekt kan drivas framåt. Som en del av ett avtal skulle vi kunna skapa ett utrymme för att jobba med att utveckla det gemensamma lärandet och kunnandet, säger Andreas Lökholm.