Villkor för auktorisation

Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Utbildnings­företagen. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om medlems­företaget vid något tillfälle ej uppfyller nedanstående kriterier eller villkoren för medlemskap i Utbildnings­företagen.