Branschfakta

Almega Utbildningsföretagen tar med ojämna mellanrum fram fakta om branschen.

Under hösten 2022 planerar vi att presentera fakta kring deltagare, anställda och omsättning i branschen.