Anna Romare

Arbetsrättsjurist

Anna arbetar som arbetsrättsjurist och är avtalsansvarig för kollektivavtalet för Utbildningsföretag inom Almega Tjänsteförbunden. Anna är även chef för Arbetsgivarenhet 2 samt Administratörsenheten i Stockholm.

Bransch/Förbund

Vårdföretagarna, , Utbildningsföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 22
Mobiltelefon: +46 70 345 68 43
Epost: anna.romare@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm