Jan Larsson

Adjungerad i styrelsen för Utbildningsföretagen
Yrkesakademin

Jan Larsson är VD för Yrkesakademin och adjungerad i styrelsen för Utbildningsföretagen.

Epost: jan.larsson@ya.se
Ort: Stockholm