Så höjer vi kvaliteten i utbildnings­branschen

Välkommen på en heldag med seminarier och föreläsningar om kvalitet för utbildnings­företag. Vi ses den 23 september på Vasagatan 7A i Stockholm.

Kvalitetsarbete är ständigt aktuellt. Det är dessutom ett naturligt och självklart sätt för företag att i ständig utveckling säkra kvaliteten på det som erbjuds, säkerställa en långsiktig verksamhet och dessutom både möta och överträffa kundernas förväntningar.

På konferensen kommer vi att diskutera kvalitetsbegreppet med företrädare för några av branschens viktigaste kunder inom företags- och myndighetsvärlden. Du får också möjlighet att inspireras av goda exempel inom  branschen. I mindre workshops får du vara med att diskutera hur man kan lyfta kvaliteten i företaget och branschen..

Vår förhoppning är att detta ska bli startskottet på en återkommande händelse, men vi börjar i mindre skala och ger 80 deltagare möjlighet att inspireras av goda exempel inom och utom branschen och höra företrädare för myndigheter diskutera kvalitetsbegreppet. Intresset är stort och platserna är begränsade – anmäl dig nu för att säkra en plats. Välkommen!

 

Pris:
1 250 exkl moms för medlemmar / 2 000 exkl moms för icke-medlemmar

Konferenstillfälle
2019-09-23 08:30–15:30
Vasagatan 7A, Stockholm

PROGRAM
08:30-09:30 Registrering med kaffe och smörgåsar

09:30-10:00 Inledning: Kvalitet är viktigt för branschen
Christer Hammar, Fredric Skälstad och Johan Winsborn, Utbildnings­företagen

10:00-10:45 Om kvalitets- och förbättringsarbete
Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

10:45-11:00 PAUS

11:00-12:00 Parallella seminarier

• 11:00-11:30 Arbetsförmedlingens syn på kvalitet
Charlotta Redtzer, enhetschef för nationell leverantörsuppföljning, AF
Caroline Albing, kvalitetsansvarig för arbetsmarknads­utbildningar, AF

• 11:30-12:00 MYH om sitt kvalitetsarbete
Inger Nordahl, enhetschef kvalitetsgranskning, MYH
Rafael Tomaszewski, enhetschef tillsyn och studiedokumentation, MYH

• 11:00-12:00 Workshop systematiskt kvalitetsarbete
Staffan Söderberg och Johan Winsborn

12:00-13:00 LUNCH

13:00-14:20 Erfarenheter av kvalitetsarbete
– Academedia – Ulrika Ekholm
– Berghs – Joakim Thulin
– IHM Business School – Mats Engström
– Kvalitet i offentlig upphandling – Stefan Berglund, Almega

14:20-14:40 FIKA

14:40-15:30 Paneldiskussion och avrundning
Diskussion om krav, utmaningar och möjligheter i branschen kopplat till kvalitet.