Auktoriserat matchnings­företag

Ett nytt erbjudande till Almega Utbildnings­företagens medlemmar som är leverantörer av arbetsmarknadstjänster – bli auktoriserat matchnings­företag!

Utbildnings­företagen är arbetsgivar- och bransch­organisation för Arbetsförmedlingens viktigaste leverantörer. Våra medlems­företag verkar inom de flesta arbetsförmedlingstjänster. Vår auktorisation av utbildnings­företag leder till en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch. Nu breddar vi utbudet till medlems­företagen. Du som är leverera matchningstjänster kan ansöka om att bli ett auktoriserat matchnings­företag.

Nio av tio deltagare i Arbetsförmedlingens arbetsmarknads­utbildning finns hos ett av Almega Utbildnings­företagens medlems­företag. Men även inom andra tjänster är våra medlems­företag några av Arbetsförmedlingens viktigaste leverantörer. Fyra av de fem största leverantörerna av tjänsten Rusta och matcha (KROM) är medlemmar hos oss. 89 procent av deltagarna i Introduktion till arbete (INAB) finns hos någon av våra medlemmar.

Inom Utbildnings­företagen finns en tanke på att bredda utbudet för dessa medlems­företag. I dag kan de ansöka om att bli auktoriserade utbildnings­företag. Auktorisationen är en garanti för en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch.

I höst kan därför leverantörer av arbetsförmedlingstjänster även ansöka om att bli auktoriserade matchnings­företag. Kraven kommer att vara lika högt ställda som vid auktoriseringen av utbildnings­företag.

Bakgrunden är reformen av Arbetsförmedlingen. En större del av arbetet kommer att utföras av fristående aktörer. Många företag kommer att vilja bli leverantörer. För att lyckas genomföra reformen och få en bred acceptans måste matchnings­företagen vara seriösa och kvalitetssäkrade. Där spelar auktorisationen en nyckelroll.

Vi har också ett nätverk för matchnings­företag som regelbundet träffar ledande personer på Arbetsförmedlingen för att få information och ha en bra dialog.