Auktoriserat matchnings­företag

Ett nytt erbjudande till Almega Utbildnings­företagens medlemmar som är leverantörer av arbetsmarknadstjänster – bli auktoriserat matchnings­företag!

Inom Utbildnings­företagen finns Arbetsförmedlingens viktigaste leverantörer. Våra medlems­företag verkar i de flesta arbetsmarknadstjänster. Vår auktorisation av utbildnings­företag leder till en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch. Nu breddar vi utbudet till medlems­företagen. I framtiden ska leverantörer av arbetsmarknadstjänster även kunna ansöka om att bli ett auktoriserat matchnings­företag.

Nio av tio deltagare i Arbetsförmedlingens arbetsmarknads­utbildning finns hos ett av Almega Utbildnings­företagens medlems­företag. Men även inom andra tjänster är våra medlems­företag några av Arbetsförmedlingens viktigaste leverantörer. Var fjärde deltagare i tjänsten stöd och matchning (STOM) finns hos ett av våra medlems­företag. Sex av åtta leverantörer av introduktion till arbete (INAB) är medlemmar hos oss.

Inom Utbildnings­företagen finns en tanke på att bredda utbudet för dessa medlems­företag. I dag kan de ansöka om att bli auktoriserade utbildnings­företag. Auktorisationen är en garanti för en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch.

I framtiden ska leverantörer av arbetsförmedlingstjänster även kunna ansöka om att bli auktoriserade matchnings­företag. Kraven kommer att vara lika högt ställda som vid auktoriseringen av utbildnings­företag. Under våren kommer medlems­företagen att få ta ställning till ett förslag om inriktning och utformning av den nya auktorisationen för matchnings­företag.

Bakgrunden är avtalet mellan S, MP, C och L om reformeringen av Arbetsförmedlingen. Ett nytt valfrihetssystem ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingens uppdrag blir myndighetsansvar. För att säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer begränsas genom kontroll, rangordning och certifiering.