Den gamla och den nya auktorisationen

– vad är skillnaden?

Högre krav ger högre kvalitet

2017 gick Sveriges Auktoriserade Utbildnings­företag (SAUF) samman med Almega Utbildnings­företagen. Då fattades beslut om att uppdatera SAUF:s befintliga auktorisationsmodell och skärpa kraven för både medlemskap och kvalitetsauktorisation.

Sedan april 2018 auktoriserar vi utbildnings­företag enligt den nya modellen. Tidigare medlemmar i SAUF får använda den äldre modellen för auktorisation fram till årsskiftet. Därefter måste de uppfylla kraven för den nya auktorisationen. I listan över medlems­företag betyder vår auktorisationsstämpel att företaget uppfyller de skärpta kraven.

I tabellen nedan kan du läsa om skillnaderna mellan den äldre och den nyare modellen för kvalitetsauktorisation.

 

 SAUF:s gamla auktorisationsmodell (2008)Almega Utbildnings­företagens nya modell för kvalitetsauktorisation (2018)
Kompetensbehov. Utbildningsföretaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.Nej.Ja.
Relevanta utbildningar. Utbildningsföretaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.Nej.Ja.
Struktur. Utbildningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.Delvis inom ramen för andra kriterier, men ej uttalat.Ja.
Pedagogik. Utbildningsföretagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Personell kompetens. Utbildningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Metod­utveckling. Utbildningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metod­utveckling i utbildningarna.Delvis.Ja. Kraven har skärpts.
Resultatuppföljning. Utbildningsföretaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsföretaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete.Inte krav men upplysningsvis.Ja.
Villkor för medlemskap SAUF (innan 2018)Villkor för medlemskap i Almega Utbildnings­företagen (från 2018)
Utövar verksamhet inom utbildnings­branschen med utbildning av vuxna för arbetslivet sedan minst 12 månader.Inget krav på verksamhetens längd.Ja.
Följer Stadgar för Almega Utbildningsföretagen.Ja. Motsvarande.Ja.
Bedriver aktuell verksamhet i juridisk person.Nej. Alla företagsformer tillåtna.Ja.
Visar upp den senaste årsredovisningen med revisionsberättelse och i övrigt styrker ordnad ekonomi.Delvis.Ja.
Uppvisar rating enligt minst nivå 40 i Creditsafe.Nej.Ja.
Inte har några aktuella ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ja.Ja.
Har lämnat in en självdeklaration gällande Kriterier för kvalitetsauktorisation.Ja. Motsvarande.Ja.
Uppvisar giltig ansvarsförsäkring.Nej.Ja.
Tillämpar minst Utbildningsföretagens allmänna leveransvillkor (Standardavtal).Delvis inom ramen för auktorisationskraven.Ja.
Följer Utbildningsföretagens etiska reglerJa. Motsvarande.Ja.
Säkerställer att underleverantör är momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleverantörsförsäkring samt följer Utbildningsföretagens etiska regler.Nej.Ja.
Synliggör att det är ett medlemsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering.Ja.Ja.
Årligen redovisar effekten av utbildningarnas genomförande.Nej.Ja.
Genomgår Utbildnings­företagens återkommande granskning och underställer sig tillsyn av Utbildnings­företagens auktorisationsnämnd.Delvis. Extern revisor tillämpades.Ja. Kraven har skärpts.