Hur kan vi bli ett auktoriserat utbildnings­företag?

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen tydliggörs i följande processkarta:

Auktorisationsprocessen

Det ansökande företaget börjar med att fylla i ansökningshandlingar och självdeklaration (se nedan) och samla ihop de bilagor som efterfrågas. Materialet skickas in digitalt till adress som anges nedan.

Därefter gör Utbildnings­företagens kansli en första bedömning av materialet. Om ansökan är komplett beslutar Utbildnings­företagens kansli om medlemskap ska beviljas inom 2 veckor.

Parallellt handläggs den inkomna självdeklarationen avseende kriterier för kvalitetsauktorisation. Detta är en längre process som kräver analys av Utbildnings­företagens auktorisationsnämnd samt beslut i Utbildnings­företagens styrelse.

Om kvalitetsnivån vid granskningen bedöms klara auktorisationskraven bokas tid för verksamhetsbesök då Utbildnings­företagens kvalitets- och autkorsationschef gör en granskning av företaget utifrån de inskickade handlingarna.

Efter granskningen förbereder Utbildnings­företagens kansli beslutsunderlag för auktorisationsnämnden att ta ställning till. Efter auktorisationsnämndens sammanträde kommer Utbildnings­företagens styrelse att formellt bifalla eller avslå ansökan om att bli auktoriserat utbildnings­företag enligt nämndens rekommendation.

Här kan du ladda ned samtliga ansöknings- och auktorisationsdokument:

  1. Stadgar för Almega Utbildnings­företagen
  2. Utbildnings­företagens auktorisationsnämnd
  3. Kriterier för kvalitetsauktorisation
  4. Utbildnings­företagens allmänna leveransvillkor inklusive biträdesbestämmelser
  5. Utbildnings­företagens etiska regler
  6. Effekten av utbildningarnas genomförande
  7. Utbildnings­företagens återkommande granskning
  8. Tillsyn
  9. Kandidat­företag
  10. Auktorisationsprocessen

Ansök om medlemskap och kvalitetsauktorisation i Utbildnings­företagen

Ansökan om medlemskap och kvalitetsauktorisation görs via detta webbformulär.

Vill du veta mer?

Kontakta Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationschef på Almega Utbildnings­företagen om du vill veta mer om medlemskapet eller behöver stöd att slutföra din ansökan.