Granskning

Din ansökan blir granskad och bedömd. Du får lämna in kompletteringar om det behövs. Tillsammans planerar vi ett verksamhetsbesök.

När du har skickat in din ansökan genomför Johan Winsborn, auktorisations- och kvalitetschef, en första granskning. Han reder ut oklarheter och begär vid behov in kompletteringar.

När ansökan är komplett beslutar Utbildnings­företagens kansli om medlemskap ska beviljas inom 2 veckor.

Parallellt handläggs den inkomna självdeklarationen avseende kriterier för kvalitetsauktorisation. Detta är en längre process som kräver analys av auktorisationsnämnden och beslut av Utbildnings­företagens styrelse.

Om kvalitetsnivån vid granskningen bedöms klara auktorisationskraven bokas tid för verksamhetsbesök. Då gör Johan Winsborn en granskning av företaget utifrån de inskickade handlingarna.