Du får besked

När styrelsen har fattat sitt beslut får du ett skriftligt besked om huruvida ditt företag blivit auktoriserat eller ej.

När styrelsen har fattat beslut får du ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller avslagen. Auktorisationen gäller tillsvidare.

Du får då använda vår auktorisationsstämpel.