Ansöknings­formulär

Om ditt företag uppfyller kraven för medlemskap och auktorisation kan du fylla i webbformuläret. Vi hjälper dig om det finns frågor.

Välkommen med din ansökan om medlemskap och kvalitetsauktorisation

Du kan lämna in din ansökan om medlemskap i Utbildnings­företagen genom att fylla i webbformuläret nedan.

I korthet består ansökan av blankett om branschmedlemskap samt en självdeklaration av övergripande villkor och kriterier för kvalitetsauktorisation.

Inled med att fylla i och skicka in formuläret om medlemskap. I nästa steg kan du fylla i auktorisationsfrågorna.

Du kan läsa mer om hela ansökningsprocessen på sidan om auktoriseringsprocessen. Där finns också länkar till samtliga dokument som ingår i processen, inklusive kriterier för kvalitetsauktorisation och indikatorer för vår bedömning.

Kontakta Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationschef på Almega Utbildnings­företagen, om du vill veta mer om medlemskapet eller behöver stöd att slutföra din ansökan.

Ansökan om medlemskap och kvalitetsauktorisation
Inled med att fylla i och skicka in medlemsansökan. Fyll därefter i självdeklarationerna.

Självdeklaration: Övergripande villkor

Läs våra villkor för medlemskap (länk 1 till höger).
Ladda ned ansökan om branschmedlemskap (länk 2 till höger). Notera att det signerade originalet skall skickas till adressen som anges på ansökningsblanketten.
Företag som har haft verksamhet inom utbildningsområdet i mindre än ett år kan inte erhålla auktorisation, men kan upptas som kandidat­företag när de ansöker om medlemskap i Utbildnings­företagen. Så fort företaget har bedrivit utbildningsverksamhet enligt punkt 1 ovan i minst 12 månader ska det ansöka om auktorisation vid tidpunkt som meddelas av Utbildnings­företagens kansli.
Ladda ned Stadgar för Almega Utbildnings­företagen (länk 3 till höger).
Ladda ned kriterier för kvalitetsauktorisation (länk 4 till höger). Självdeklaration gällande kvalitetskriterier fylls i och lämnas in i kommande avsnitt av detta formulär.
Ladda ned Utbildnings­företagens allmänna leveransvillkor (länk 5 till höger).
Ladda ned Utbildnings­företagens etiska regler (länk 6 till höger).
Läs mer om effekten av utbildningarnas genomförande (länk 7 till höger).
Läs mer om Utbildnings­företagens återkommande granskning och tillsyn (länk 8 till höger).

Självdeklaration: Kriterier för kvalitetsauktorisation

Läs våra kriterier för kvalitetsauktorisation inklusive vilka indikatorer vi baserar vår bedömning på (länk 4 till höger).

1. Kompetensbehov

I pdf:n om kriterier för kvalitetsauktorisation finns de indikatorer som vi baserar vår bedömning på.
För att bifoga mer än en fil måste du sammanfoga dessa i en fil, t.ex. genom att komprimera dem som en zip-fil, eller ladda upp dem på t.ex. Dropbox och bifoga länken till den delade mappen.
Separera varje länkadress med kommatecken.

2. Relevanta utbildningar

Läs våra kriterier för kvalitetsauktorisation inklusive vilka indikatorer vi baserar vår bedömning på (länk 4 till höger).
För att bifoga mer än en fil måste du sammanfoga dessa i en fil, t.ex. genom att komprimera dem som en zip-fil, eller ladda upp dem på t.ex. Dropbox och bifoga länken till den delade mappen.
Separera varje länkadress med kommatecken.

3. Struktur

Läs våra kriterier för kvalitetsauktorisation inklusive vilka indikatorer vi baserar vår bedömning på (länk 4 till höger).
För att bifoga mer än en fil måste du sammanfoga dessa i en fil, t.ex. genom att komprimera dem som en zip-fil, eller ladda upp dem på t.ex. Dropbox och bifoga länken till den delade mappen.
Separera varje länkadress med kommatecken.

4. Pedagogik

Läs våra kriterier för kvalitetsauktorisation inklusive vilka indikatorer vi baserar vår bedömning på (länk 4 till höger).
För att bifoga mer än en fil måste du sammanfoga dessa i en fil, t.ex. genom att komprimera dem som en zip-fil, eller ladda upp dem på t.ex. Dropbox och bifoga länken till den delade mappen.
Separera varje länkadress med kommatecken.

5. Personell kompetens

Läs våra kriterier för kvalitetsauktorisation inklusive vilka indikatorer vi baserar vår bedömning på (länk 4 till höger).
För att bifoga mer än en fil måste du sammanfoga dessa i en fil, t.ex. genom att komprimera dem som en zip-fil, eller ladda upp dem på t.ex. Dropbox och bifoga länken till den delade mappen.
Separera varje länkadress med kommatecken.

6. Metod­utveckling

Läs våra kriterier för kvalitetsauktorisation inklusive vilka indikatorer vi baserar vår bedömning på (länk 4 till höger).
För att bifoga mer än en fil måste du sammanfoga dessa i en fil, t.ex. genom att komprimera dem som en zip-fil, eller ladda upp dem på t.ex. Dropbox och bifoga länken till den delade mappen.
Separera varje länkadress med kommatecken.

7. Resultatuppföljning

Läs våra kriterier för kvalitetsauktorisation inklusive vilka indikatorer vi baserar vår bedömning på (länk 4 till höger).
För att bifoga mer än en fil måste du sammanfoga dessa i en fil, t.ex. genom att komprimera dem som en zip-fil, eller ladda upp dem på t.ex. Dropbox och bifoga länken till den delade mappen.
Separera varje länkadress med kommatecken.

8. Systematiskt kvalitetsarbete

Läs våra kriterier för kvalitetsauktorisation inklusive vilka indikatorer vi baserar vår bedömning på (länk 4 till höger).
För att bifoga mer än en fil måste du sammanfoga dessa i en fil, t.ex. genom att komprimera dem som en zip-fil, eller ladda upp dem på t.ex. Dropbox och bifoga länken till den delade mappen.
Separera varje länkadress med kommatecken.