Hoppa till innehåll

Vad har du för bakgrund?
– Jag har varit på Eductus sedan 2017 i flertalet roller och arbetat både med komvuxutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar. Jag har arbetat med vuxenutbildning sedan 2006 på olika företag. Min grund har jag som lärare och rektor.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Jag drivs av att se både mina medarbetare, elever och deltagare växa och utvecklas. Att få vara med och bidra till att någon genom arbete eller utbildning når sina mål och får en tillhörighet och ett uppdrag i samhället, är fantastiskt.

Vad gör ni på Eductus?
– Vi är ett av Sveriges större privata utbildningsföretag. Vi levererar både arbetsmarknadsutbildningar till Arbetsförmedlingen och kommunal utbildning till Sveriges kommuner. Dessutom genomför vi uppdrag åt privata företag och organisationer.

– Den röda tråden genom Eductus historia har alltid varit uppdraget att hitta den snabbaste vägen in på arbetsmarknaden. Nu som då arbetar vi med utbildning och matchning som verktyg för att nå slutmålet – jobb. Det är vår vision att alla kan ta ett jobb!

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Det är en kvalitetsstämpel som skapar trygghet hos våra kunder, elever och deltagare. De kan lita på att vi har fungerande processer, en sund ekonomi, bra arbetsvillkor och inte minst levererar god kvalitet. Vi är otroligt glada och stolta för att vara ett auktoriserat utbildningsföretag.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Det livslånga lärandet är ju högst aktuellt då det är en nödvändighet för framtidens arbetsmarknad. Vare sig man går utbildning som en väg mot ett första arbete eller ett nytt val av arbete efter att man varit tvungen att ställa om, kommer behovet alltid finnas och det är en utmaning till oss aktörer att hålla såväl vårt utbildningsinnehåll som leveranssätt uppdaterat för att möta de behov som finns hos våra deltagare för att kunna ta en plats på arbetsmarknaden.