Företags­utbildningen är hotad

En stor del av vuxnas lärande sker genom företagens kompetensinvesteringar. Tyvärr har viruskrisen har slagit hårt mot företagsutbildningen. Tusentals kurser och utbildningar har ställts in med kort varsel. De flesta av regeringens åtgärder riktar sig dock mot det offentliga utbildningsväsendet. Men du är vår minister också, Anna Ekström. Nu måste regeringen agera:

1. Låt utbildningsaktörer ta del av rabatten för hyreskostnader.
2. Gör en utbildningssatsning för korttidspermitterade
3. Inför avdrag för företagens utbildningsinvesteringar.

Det skriver Pia Andersson från Almega Utbildningsföretagens styrelse och Fredric Skälstad i den här artikeln:

https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/debatt-krispaketets-utbildningsplatser-behovs-i-hela-landet