Info om Covid-19

Det kommer många frågor till oss om hur utbildningsföretag ska hantera spridningen av Covid-19.

Det korta svaret är att vi uppmanar alla medlemsföretag att följa myndigheternas och smittskyddsexperternas rekommendationer och råd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar (17/3) att undervisningen inom komvux och yrkeshögskolan ska ske genom fjärr- eller distansundervisning.

Folkhälsoinstitutet har inte (17/3) utfärdat motsvarande rekommendation för Arbetsförmedlingens olika tjänster. Jag står i kontakt med Arbetsförmedlingens krisledning kring denna fråga och uppdaterar informationen om något skulle förändras.

Folkhälsomyndigheten rekommendation omfattar ej heller personalutbildning eller annan vuxenutbildning utanför det offentliga utbildningsväsendet.

Det är extremt vanskligt för oss att göra en bedömning eller tolkning av myndighetens rekommendationer. Som utbildningsanordnare och ansvariga för er verksamhet måste ni använda ert eget omdöme.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat rekommendationer till arrangörer av evenemang med färre än 500 deltagare där det framgår att ”[d]igitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som alternativ.” På informationssidan finns också ett riskbedömningsverktyg.

Vi på Almega Utbldningsföretagen kommer att fortsätta att bevaka frågan och försöka att bidra med stöd till medlemsföretagen.

Länksamling