Har du läst Utbildnings­företagens kvalitetspolicy?

Utbildningsföretagen arbetar för en seriös utbildningsbransch. Som branschorganisation har vi därför gjort ställningstaganden om kvalitet vilka uttrycks i vår kvalitetspolicy, som är framtagen på uppdrag av vår styrelse. Det är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten inom verksamheten. Alla inom Utbildningsföretagen förväntas följa policyn, såväl anställda som styrelsemedlemmar.

Ladda ned vår kvalitetspolicy här.