Martina Johansson, AlphaCE

– Mycket händer i utbildningsbranschen och samhället i stort. I den förvandlingen skapar auktorisationen en trygghet hos våra elever och samarbetspartners. Det är ytterligare en kvalitetsstämpel för AlphaCE. Det säger Martina Johansson, nationell rektor/COO på AlphaCE.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en kandidatexamen i internationella relationer och en magisterexamen i utvecklingsstudier. Det är utbildning inom internationell politik, mänskliga rättigheter, integration och migration, miljöfrågor samt globalisering inom olika sektorer.

– Nu går jag det tredje och sista år på rektorsprogrammet. Utbildningen omfattar skoljuridik och myndighetsutövning, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap för att stärka skolledaren i att styra och leda verksamheten.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Drivkraften är att kunna hjälpa människor genom att förändra och påverka. Alla ska ha samma möjlighet till likvärdig utbildning. Att kunna hjälpa människor till arbete genom att erbjuda utbildning som antingen leder till arbete eller till vidare studier som sedan leder till arbete är viktigt för mig.

Vad gör ni på AlphaCE?
– AlphaCE-koncernens vision är att ”Alla har en plats på arbetsmarknaden.” Vi vill stötta människor och skapa bättre förutsättningar för dem på arbetsmarknaden. I AlphaCE har vi i dagsläget fyra affärsområden som arbetar med olika inriktningar.

I Affärsområde 1 bedriver vi jobb och arbetsmarknadsinsatser framförallt handlar det om stödjande och matchande insatser riktade mot att komma i arbete.
I Affärsområde 2 arbetar vi med utbildning och betyg. Vi erbjuder vuxenutbildning både som klassrumsundervisning och på distans inom svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning samt andra språkutbildningar i svenska.
I Affärsområde 3 bedriver AlphaCE via dotterbolaget Kunskapscompaniet insatserna riktade mot yrkesutbildningar på olika nivåer som ska leda till jobb samt även arbetsmarknadsinsatser i olika form.
I Affärsområde 4 arbetar vi med rekryterings- och bemanningslösningar som både hjälper de som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete samt arbetsgivare att hitta arbetskraft.

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Det skapar en trygghet hos våra elever och samarbetspartners. Det är ytterligare en kvalitetsstämpel utifrån långsiktighet inom vuxenutbildningen.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Det är mycket som händer i branschen och samhället i stort, förändringar sker konstant och snabbt. Därför tror jag det är viktigt att branschen är flexibel och är redo för omställningar samtidigt som den måste var enhetlig för att skapa kvalitet på lång sikt.