Patrik Hellberg, Eductus

– Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som skapar trygghet hos våra kunder, elever och deltagare.De kan lita på att vi har fungerande processer, en sund ekonomi, bra arbetsvillkor och inte minst levererar god kvalitet. Det säger Patrik Hellberg, utbildningsdirektör på det auktoriserade utbildningsföretaget Eductus.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har jobbat på Eductus sedan 2016 och dessförinnan har jag bland annat jobbat med bemanning, rekrytering, omställning och ledarutveckling. I botten är jag civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Ett av mina första jobb var att utbilda 25 uppsagda meteorologassistenter från SMHI. Det var 1994 och jag skulle lära deltagarna löpande bokföring digitalt. Samtliga kom ut i jobb som ekonomiassistenter.

Vad är drivkraften i ditt arbete?
– Mina drivkrafter är utveckling och resultat. På Eductus handlar det mycket om hur kompetensen kan utvecklas hos våra deltagare och elever. Men även våra chefers och medarbetares utveckling är viktig. Då vi jobbar med många utbildningar i den tidiga etableringen i samhället blir det viktiga resultatet ett jobb eller fortsatta studier. Att bidra till ett samhälle där fler jobbar eller kan nå sina mål via utbildning är också viktigt för mig.

Vad gör ni på Eductus?
– Vi är ett av Sveriges större privata utbildningsföretag. Vi levererar både arbetsmarknadsutbildningar till Arbetsförmedlingen och kommunal utbildning till Sveriges kommuner. Dessutom gör vi en del uppdrag åt privata företag och organisationer.

– Den röda tråden genom Eductus historia har alltid varit uppdraget att hitta den snabbaste vägen in på arbetsmarknaden. Nu som då arbetar vi med utbildning och matchning som verktyg för att nå slutmålet – jobb. Vår vision är 100% i jobb!

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Det är en kvalitetsstämpel som skapar trygghet hos våra kunder, elever och deltagare. De kan lita på att vi har fungerande processer, en sund ekonomi, bra arbetsvillkor och inte minst levererar god kvalitet. Vi är otroligt glada och stolta för att vi har blivit ett auktoriserat utbildningsföretag.

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Vuxenutbildning kommer fortsatt ha en viktig roll i Sverige. Det är utan tvekan nyckeln till arbetsmarknad och integration för personer med språksvårigheter och kort utbildningsbakgrund. Pågående reformering av Arbetsförmedlingen kommer att öppna möjligheter för oss kompletterande aktörer, även om det kortsiktig är stor osäkerhet kring såväl medel som om Arbetsförmedlingen har förutsättningar att klara sitt uppdrag, att kartlägga och hänvisa rätt arbetssökande till rätt insats.