Rapport: Utbildnings­branschen 2018

Svenska utbildningsföretag växer – men långsamt. En förklaring är nedskärningarna på arbetsmarknadsutbildningen som drabbar många företag i branschen. Det visar Almega Utbildningsföretagens branschrapport för 2018.

Utbildningsbranschen 2018 i sammanfattning:

  • Företagen i utbildningsbranschen omsatte 8,1 miljarder kronor under 2017.
  • Omsättning växte med 1,2 procent mellan 2016 och 2017. Tillväxttakten minskade med nästan en tredjedel från föregående år.
  • Branschen sysselsatte 6 815 medarbetare i Sverige 2017.
  • Personaltillväxten var 6,6 procent mellan år 2016 och 2017.

Du kan läsa hela rapporten här: branschrapport-2018