Artikel: Hur ska vi hitta arbetskraft?

Regeringen satsar stort på att utöka antalet utbildningsplatser i kunskapslyftet. Det är bra och viktigt. Men samtidigt minskar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar. Detta samtidigt som det råder stor brist på personal inom just de branscher som dessa utbildningar riktar sig till. Det är djupt oroande, skriver Caj Luoma Transportföretagen, Peter Thomelius Visita och Fredric Skälstad Almega Utbildningsföretagen på Göteborgs-postens debattsida.

Läs artikeln här.