Låt komvux-eleverna själva välja mellan auktoriserade utförare

Din bostadsadress ska inte avgöra möjligheten att läsa på komvux. Det behövs därför ett nationellt grepp om det livslånga lärandet. Låt eleverna själva välja mellan auktoriserade utförare. På så sätt får alla över hela landet likvärdiga chanser till ett livslångt lärande. Det skriver Fredric Skälstad, branschchef på Utbildningsföretagen, på Dagens Nyheters debattsida (180903).