Reformera Arbetsförmedlingen – ge större utrymme till privata aktörer

Kritiken mot Arbetsförmedlingen är omfattande. Den är inte alltid rättvis, men utan tvivel finns en stor förbättringspotential. Vi från Almega föreslår en reform där myndighetsutövningen behålls på myndigheten, men utbildning, matchning och coachning överlåts till privata aktörer. Allt för att fler deltagare ska få insatser som leder till riktiga jobb. Australien är ett lysande exempel som visar hur lyckad en sådan reform kan vara. Det skriver Andreas Åström (Almega), Martina Elfgren Lilja (Kompetensföretagen) och Fredric Skälstad (Utbildningsföretagen) i Svenska Dagbladet (180829).