GDPR och Utbildnings­företagens biträdesbestämmelser

Den 19 juni genomförde Utbildningsföretagen tillsammans med KTH och ett 15-tal medlemsföretag en workshop på temat GDPR och utbildningsverksamhet. Workshopen var en del av det gemensamma projekt om svenska utbildningsdata som Utbildningsföretagen deltar i.

Vid worskshopen redogjorde Utbildningsföretagen för de biträdesbestämmelser vi tagit fram. Dessa kan medlemsföretagen använda i sin helhet eller utgå ifrån om man behöver ta fram egna bestämmelser. Vidare bestämdes att Utbildningsföretagen skall ta fram en uppförandekod för GDPR under sensommaren. Denna kommer att skickas på remiss till medlemsföretagen.

Förutom GDPR diskuterades även nyttan och möjligheterna med ett kvalitetsregister för utbildningsbranschen.