Christer Hammar ny ordförande

Utbildning har aldrig varit viktigare än nu. Det är svaret på många av samhällsutmaningarna. Integrationen, samhällsklyftor, kunskapsbristen.

För att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt så måste vi satsa mer på kompetensutveckling. Det måste vara enkelt för en elev eller deltagare att få gå en utbildning, enkelt för företag att kunna investera i sin personals vidareutbildning enkelt för en arbetssökande att vidareutbilda sig och för utbildningsaktörer att verka på marknaden.

Det finns många områden som behöver utvecklas. Här har Almega Utbildningsföretagen en viktig uppgift och jag är stolt att få uppdraget som ordförande för en så viktig branschorganisation.

Jag ser så mycket fram emot uppdraget och är tacksam för förtroendet.

Med vänliga hälsningar
Christer Hammar

Fakta
Christer Hammar är sedan 2015 chef för AcadeMedias vuxenutbildning och har en lång erfarenhet från tjänstesektorn.