Bättre samarbete för färre överprövningar

Minska antalet överprövningar genom bättre upphandlingar – och ett närmare samarbete med leverantörerna. Vägen framåt är inte att stoppa möjligheten att överklaga beslut. Det skriver Fredric Skälstad i Svenska Dagbladet med anledning av ett förslag från företrädare från Arbetsförmedlingen att göra det svårare att överpröva upphandlingar.

Artikeln hittar du här: https://www.svd.se/af-maste-forbattra-upphandlingarna