Ge alla rätt att välja ett auktoriserat utbildnings­företag

Nya tag behövs i arbetsmarknadspolitiken. Men en omläggning av Arbetsförmedlingens utbildningsinsatser måste ske med förnuft. Alla studerande bör få rätt välja mellan auktoriserade anordnare – då blir det fler utbildningar som leder till jobb. Det skriver Utbildningsföretagens branschchef Fredric Skälstad på Dagens Nyheters debattsida (27/9).

Situationen på den svenska arbetsmarknaden är motsägelsefull. Vi har både hög arbetslöshet och brister i företagens kompetensförsörjningen. Här skulle arbetsmarknadsutbildningen kunna bli ännu bättre.

Men hur ska det gå till? På Dagens Nyheters debattsida (2017-09-27) föreslår företrädare för Moderaterna att Arbetsförmedlingen ska läggas ned och myndighetens arbetsuppgifter ska spridas på andra aktörer. Bland annat skriver de att ansvaret för alla utbildningsinsatser borde samlas hos kommunerna.

Utbildningsföretagen skriver i en replik (2017-09-28) att det finns en stor förbättringspotential hos Arbetsförmedlingen. Att samla ansvaret för vuxnas utbildning hos kommunerna skulle därför kunna vara en väg framåt. Men det är också viktigt att peka på de faror som lurar längs vägen.

Några kommuner har  valfrihetssystem där individerna själva får välja mellan auktoriserade aktörer. Med tuffa inträdeskrav, skarp granskning av kvaliteten och en ersättning baserad på de resultat som uppnås driver dessa kommunerna utvecklingen i en riktning mot ständiga förbättringar.

Men de allra flesta kommuner tänker inte så. De bedriver vuxenutbildningen i egen regi eller genomför komplicerade upphandlingar – ofta baserade på lägstapris. Risken är därför att den föreslagna reformen av Arbetsförmedlingen blir en enorm kommunalisering av arbetsmarknadsutbildningen.

En sådan – mycket omfattande – omläggning av arbetsmarknadspolitiken som Moderaterna föreslår måste därför kompletteras för att nå framgång: att all kommunal vuxenutbildning omfattas av obligatoriska valfrihetssystem.

Om valfrihetssystemen saknas rycks mattan bort under fötterna på några av Sveriges främsta utbildningsanordnare. Det handlar om innovativa företag som står för dagens och morgondagens lösningar. I stället för mer effektivitet och högre kvalitet kommer vi då bara att få likformighet. De största förlorarna blir alla studerande som går miste om utbildningar som faktiskt leder till jobb.

Arbetsmarknadspolitiken är ett av de områden som är i störst behov av förändringar. Vägen ut ur utanförskapet är för många att gå en utbildning – där kan kommuner och Arbetsförmedlingen tillsammans med utbildningsföretagen göra verklig skillnad. Vi på Utbildningsföretagen ser fram emot en fortsatt diskussion om nya innovativa lösningar på hur fler kan gå från arbetslöshet till arbete.