Upphandling av utbildningstjänster

Att genomföra upphandlingar är inte helt enkelt. För utomstående från branschen sträcker sig erfarenheten oftast till att ha kontaktat ett utbildnings­företag.

Allt för många upphandlingar lägger för stor vikt vid pris och för lite vikt vid kvalitet. Vi vill skapa tillit, ömsesidighet och ett partnerskap mellan den upphandlande myndigheten och utbildningsaktörerna.

Syftet med denna modell för upphandling är att stödja och sprida information till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut. I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen innehåller även skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag. Dessa kan användas fritt vid framtagning av just ditt förfrågningsunderlag.

Framställningen är uppdelad i de traditionella tre faserna i en upphandling; före, under och efter upphandlingen. Uppställningen har ett antal rubriker som är klickbara där under varje rubrik finns praktiska råd för en framgångsrik upphandling av utbildningstjänster.